Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy, oferty pracy

Aktualności

Okres: 03-2007

2007-03-30

ZARZĄDZENIE NR 34/2007

ZARZADZENIE NR 34 / 2007

 

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 30 marca 2007 r

 

w sprawie : zmiany zarządzenia nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 27

marca 2007 dot. zmiany zarządzenia nr 29/2007 Burmistrza Miasta

Zakopane z dnia 22 marca 2007 w sprawie przejęcia nieruchomości

położonej przy ulicy Kościeliskiej 1 w Zakopanem .

 

 

§ 1

 

Niniejszym dokonuję zmiany w § 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zakopane nr 32/2007 z dnia 27 marca 2007 roku dot. zmiany zarządzenia nr 29/2007 Burmistrza Miasta Zakopane w sprawie przejęcia nieruchomości położonej przy ulicy Kościeliskiej 1 w Zakopanem w ten sposób, że w miejsce :

 

Przewodniczącego – Naczelnika Wydziału Drogownictwa i Transportu Dariusza Wysłoucha - powołuję Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami -Halinę Dyka ,

w miejsce członka komisji Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury –Jerzego Chlebińskiego powołuję inspektora Wydziału Urbanistyki i Architektury - Przemysława Stefanika.

Powołuję na członka komisji :

Inspektora Wydziału Organizacyjnego –Joannę Posadzką.

Inspektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami- Grażynę Krueger

 

Wykreślam zdanie : Przejęcie nieruchomości nastąpi przy udziale Radcy Prawnego Małgorzaty Musiał Fecko.

§ 2

 

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami .

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

więcej »

2007-03-28

ZARZĄDZENIE NR 33/2007

ZARZĄDZENIE NR 33/2007 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Zakopane na 2007 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104 z późn. zm.) i § 12, pkt. 2 Uchwały Budżetowej nr V/42/2006 Rady Miasta Zakopane na rok 2007 z dnia 28 grudnia 2006 r - z a r z ą d z a m, co następuje :

 

 

 

 

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę - 188.707 zł dotyczące przeniesień między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu wg zał. Nr 1 w tym rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 14.700 zł

2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta zgodnie z zał. Nr 2 i 3 do zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta do Uchwały Rady Miasta Zakopane Nr VIII/86/2007 z dnia 27.03.2007 r zgodnie z zał. Nr 4 do zarządzenia

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

więcej »

1 [2] [3]   następna strona »

 
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

ZAKOPANE ZAPRASZA