Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy, oferty pracy

Aktualności

Okres: 04-2007

2007-04-26

ZARZĄDZENIE NR 46/2007

ZARZĄDZENIE NR 46/2007 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Zakopane na 2007 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104 z późn. zm.) i § 12, pkt. 2 Uchwały Budżetowej nr V/42/2006 Rady Miasta Zakopane na rok 2007 z dnia 28 grudnia 2006 r - z a r z ą d z a m, co następuje :

 

 

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę - 11.124 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę - 11.124 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę - 172.500 zł dotyczące przeniesień między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu wg zał. Nr 1

4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta zgodnie z zał. Nr 2 do zarządzenia.

5. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta do Uchwały Rady Miasta Nr IX/106/2007 z dnia 26.04.2007 r, zgodnie z zał. Nr 3 do zarządzenia

 

 

§ 2

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetowe wynosić będą kwotę - 63.085.205 zł, a planowane wydatki, kwotę - 72.760.257 zł.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

więcej »

2007-04-13

ZARZĄDZENIE NR 39/2007

ZARZĄDZENIE NR 39/2007 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie miasta Zakopane na 2007 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104 z późn. zm.) i § 12, pkt. 2 Uchwały Budżetowej nr V/42/2006 Rady Miasta Zakopane na rok 2007 z dnia 28 grudnia 2006 r - z a r z ą d z a m, co następuje :

 

 

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę - 57.485 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę - 57.485 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę - 52.321 zł dotyczące przeniesień między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu wg zał. Nr 1

4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta zgodnie z zał. Nr 2 do zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetowe wynosić będą kwotę - 62.995.771 zł, a planowane wydatki, kwotę - 72.439.443 zł.

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 


 

więcej »

1 [2] [3]   następna strona »

 
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

ZAKOPANE ZAPRASZA