Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy, oferty pracy

Aktualności

Okres: 05-2007

2007-05-28

ZARZĄDZENIE NR 63/2007

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 maja 2007 r

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. .

Na podstawie art 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 nr 142 poz 1591ze zm. / i art 35 ust 1 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U z 2004 r nr 261 poz 2603 ze zm. / Burmistrz Miasta zarządza co następuje :

§ 1

 

Przeznacza się do najmu :

-lokal użytkowy w budynku Świt przy ulicy Zamoyskiego 20 w Zakopanem.

§ 2

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia ,podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przez okres 21 dni.

 

§ 3

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63 / 2007

Burmistrza Miasta Zakopanego z dnia 28.05.2007

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO : dzierżawy =========================================================

1.położenie nieru- Zakopane ul. Zamoyskiego 20

chomości , KW nr 23567

2.Oznaczenie wg lokal użytkowy

danych z ewid.gr. w budynku „Świt”

dz.ewid nr 141/2 obr 11

3.powierzchnia lokal o pow.15 m2

nieruchomości

4.opis nierucho- na I piętrze budynku

mości

5.przeznaczenie

nieruchom. w planie xxxxxxx

zagosp. przestrz.

i sposób zagospoda-

rowania

6.forma oddania

nieruchomości najem

7.Wysokość opłat

/ czynszu / do uzgodnienia

=======================================================

więcej »

2007-05-25

ZARZADZENIE NR 61 / 2007

ZARZADZENIE NR 61 / 2007

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 maja 2007 r

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy .

Na podstawie art 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 nr 142 poz 1591ze zm. / i art 35 ust 1 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U z 2004 r nr 261 poz 2603 ze zm. / Burmistrz Miasta zarządza co następuje :

 

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do dzierżawy :

-działkę ewid nr 602 obr 12 położoną przy ulicy Bulwary Słowackiego w Zakopanem,

-działki ewid nr 88/2 i 87/4 obr 144 położone przy ul. Droga do Olczy w Zakopanem ,

-część działki ewid nr 507/6 obr 6 położonej przy ulicy Chramcówki w Zakopanem.

 

§ 2

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia ,podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przez okres 21 dni.

 

§ 3

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61 / 2007

Burmistrza Miasta Zakopanego z dnia 25.05.2007

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO : dzierżawy =========================================================

1.położenie nieru- Zakopane ul. Zakopane Zakopane

chomości , Bulw.Slowackiego ul. Dr.do Olczy ul.Chramcówki

KW nr 10696 KW nr 17753 KW nr 11863

2.Oznaczenie wg dz. ewid nr dz. ewid nr 88/2 obr 144 cz. dz. ewid nr

danych z ewid.gr. 602 obr 12 dz.ewid nr 87/4 obr 144 507/6 obr 6

3.powierzchnia 102 m2 86 m2 i 24 m2 10 m2

nieruchomości

4.opis nierucho- niezabudowana niezabudowane zabudowana

mości

5.przeznaczenie użytki : użytki: użytki

nieruchom. w planie dr dr , B Bi

zagosp. przestrz.

i sposób zagospoda-

rowania

6.forma oddania

nieruchomości dzierżawa dzierżawa dzierżawa

7.Cena gruntu xxxxx xxxxxx xxxxx

8.Wysokość opłat

/ czynszu / zgodnie z uchwałą Rady Miasta Z-ne

9.Warunki zmiany ceny- zgodnie z uchwałą Rady Miasta Z-ne

opłat/

=======================================================

więcej »

1 [2] [3]   następna strona »

 
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

ZAKOPANE ZAPRASZA