Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy, oferty pracy

Postępowania poniżej wartości art. 11.8

2014-03-31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Drogowe roboty budowlane związane z naprawą usterek na drogach objętych gwarancją i opisane w protokołach z przeglądów gwarancyjnych na ulicach na terenie miasta Zakopane : Droga na Bystre, Al. 3 Maja, Do Samków, Kościuszki i Droga do Olczy.

Zakopane: BZP.271.20.2014 Drogowe roboty budowlane związane z naprawą usterek na drogach objętych gwarancją i opisane w protokołach z przeglądów gwarancyjnych na ulicach na terenie miasta Zakopane : Droga na Bystre, Al. 3 Maja, Do Samków, Kościuszki i Droga do Olczy.
Numer ogłoszenia: 68193 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00

więcej »

2014-03-31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych związanych z naprawą usterek na drogach objętych gwarancją na ulicach: Droga na Bystre, Al. 3 Maja, Do Samków, Kościuszki i Droga do Olczy .

Zakopane: BZP.271.26.2014 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych związanych z naprawą usterek na drogach objętych gwarancją na ulicach: Droga na Bystre, Al. 3 Maja, Do Samków, Kościuszki i Droga do Olczy .
Numer ogłoszenia: 67745 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Termin składania ofert upływa w dniu 09 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00

więcej »

2014-03-27

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego drogowych robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ul. Broniewskiego w Zakopanem.

Zakopane: BZP.271.27.2014 pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego drogowych robót budowlanych polegających na
rozbudowie i przebudowie ul. Broniewskiego w Zakopanem.
Numer ogłoszenia: 105192 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Termin składania ofert upływa w dniu 04 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00

 

więcej »

2014-03-26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac polegających na mechanicznym wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego poziomego ulic miejskich w Zakopanem

Zakopane: BZP.271.25.2014 Wykonanie prac polegających na
mechanicznym wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego i
grubowarstwowego poziomego ulic miejskich w Zakopanem
Numer ogłoszenia: 102688 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00

więcej »

2014-03-21

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie placu zabaw na osiedlu Chramcówki-Szymony w Zakopanem

Zakopane: BZP.271.18.2014 wykonanie robót budowlanych na zadaniu nr
180/2011 -Wykonanie placu zabaw na osiedlu Chramcówki - Szymony w
Zakopanem.
Numer ogłoszenia: 60613 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

            Termin składania ofert upływa w dniu 07 kwietnia 2014 r. godzina 12;00

więcej »

2014-03-18

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego- Modernizacja ul. Piłsudskiego w Zakopanem

Zakopane: BZP.271.19.2014 wykonanie drogowych robót budowlanych
polegających na remoncie i przebudowie fragmentu ul. Piłsudskiego w
Zakopanem od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul.
Bronisława Czecha w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/109
Modernizacja ul. Piłsudskiego w Zakopanem.
Numer ogłoszenia: 57409 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

    Termin składania ofert upływa w dniu 14 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00

 

Załącznik nr. 1 do SIWZ do pobrania tutaj

więcej »

2014-03-18

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanioe robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego-Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Zakopanem

Zakopane: BZP.271.17.2014 wykonanie drogowych robót budowlanych
polegających na remoncie ul. Grunwaldzkiej od km.0+470 do 0+ 695 tj.
od skrzyŜowania z ul. Tetmajera do skrzyŜowania z ul. Makuszyńskiego
w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/40 Modernizacja ul.
Grunwaldzkiej w Zakopanem.
Numer ogłoszenia: 57059 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

      Termin składania ofert upływa w dniu 04 kwietnia 2014 r. godzina 12:00

 

Załącznik nr. 1 do pobrania tutaj

      Uwaga !!! Modyfikacja siwz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Nowy termin składania ofert: 08 kwietnia 2014 r. godzina 12;00

więcej »

2014-03-13

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Na Wilcznik 24 w Zakopanem

Zakopane: BZP.271.14.2014 wykonanie robót budowlanych na zadaniu nr
150/2011 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Na Wilcznik 24 w
Zakopanem.
Numer ogłoszenia: 53347 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

  Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2014 r.  o godzinie 12:00

więcej »

2014-03-13

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na dostawe samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Zakopane

Zakopane: BZP.271.16.2014 dostawa samochodu osobowego na
potrzeby Urzędu Miasta Zakopane
Numer ogłoszenia: 53089 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

  Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2014 r. o godzinie 12:00

 

UWAGA!!! Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia. Nowy  termin składania ofert : 28 marca 2014 r. godzina 12:00

więcej »

2014-02-20

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na zakup w 2014 r. paliw ciekłych do samochodów słuŜbowych Urzędu Miasta Zakopane w tym dla Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Olczy .

Zakopane: BZP.271.11.2014 zakup w 2014 r. paliw ciekłych do
samochodów służbowych Urzędu Miasta Zakopane w tym dla Straży
Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Olczy .
Numer ogłoszenia: 34087 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

              Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2014 r. godzina 12:00

więcej »

1 [2]   następna strona »

Archiwum

 
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

ZAKOPANE ZAPRASZA