Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Archiwum postępowań

2014-02-19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi polegającej na remoncie i konserwacji ławek, słupków ograniczających wjazd i stacji „Psi pakiet” zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Zakopane

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 14.000 EURO prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usługi polegającej na remoncie i konserwacji ławek, słupków ograniczających wjazd i stacji „Psi pakiet" zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Zakopane

 

 


Termin składania ofert upływa w dniu 27 luty 2014 r. o godzinie 12:00

więcej »

2014-02-12

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie w 2014 r. na rzecz zamawiającego usług wykonania operatów szacunkowych

Zakopane: BZP.271.13.2014 świadczenie w 2014 r. na rzecz
zamawiającego usług wykonania operatów szacunkowych
Numer ogłoszenia: 49504 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Termin składania ofert upływa w dniu 24 luty 2014 r. o godzinie 12:00

więcej »

2014-01-28

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług polegających na wycince drzew i krzewów oraz usług pielęgnacji drzew i krzewów na terenie Gminy Miasta Zakopane

Zakopane: BZP.271.8.2014 świadczenie usług polegających na wycince
drzew i krzewów oraz usług pielęgnacji drzew i krzewów na terenie
Gminy Miasta Zakopane
Numer ogłoszenia: 17493 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

    Termin składania ofert upływa w dniu 5 lutego 2014 r. o godzinie 12:00

więcej »

2014-01-22

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zakopane: BZP.271.5.2014 pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru
inwestorskiego
Numer ogłoszenia: 13793 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

    Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2014 r. godzina 12;00

więcej »

2014-01-17

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług wyceny nieruchomosci

Zakopane: BZP.271.6.2014 świadczenie na rzecz zamawiającego usług
wyceny nieruchomości
Numer ogłoszenia: 10877 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27 stycznia 2014 r. o godzinie 12:00

więcej »

2013-12-30

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów stanowiących własnośc Gminy Miasto Zakopane

Zakopane: BZP.271.111.2013 świadczenie w 2014 r. usługi Ochrona
fizyczna obiektów stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane oraz
usługa monitorowania obiektów.
Numer ogłoszenia: 282221 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Termin składania ofert upływa w dniu 08 stycznia 2014 r. o godzinie 12:00

więcej »

2013-12-20

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystosci ex ante

    Ogłoszenie przesłane w dniu 20 grudnia 2013 r.  do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- o dobrowolnej przejrzystości ex ante  na dostawę sieci cieplnej geotermalnej do nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane

więcej »

2013-12-05

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymwykonanie robót budowlanych uzupełniającychw ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 163/2011 o nazwie: Dostosowanie obiektów Zakopiańskiego Centrum Edukacji na potrzeby Ŝłobka, przedszkola i szkoły podstawowej polegających na modernizacji pomieszczeń I pietra ZCE niezbędnych do przeniesienia gimnazjum i liceum z zajmowanych pomieszczeń przeznaczonych na przedszkole.

Zakopane: BZP.271.106.2013 wykonanie robót budowlanych
uzupełniającychw ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 163/2011
o nazwie: Dostosowanie obiektów Zakopiańskiego Centrum Edukacji na
potrzeby Ŝłobka, przedszkola i szkoły podstawowej polegających na
modernizacji pomieszczeń I pietra ZCE niezbędnych do przeniesienia
gimnazjum i liceum z zajmowanych pomieszczeń przeznaczonych na
przedszkole.
Numer ogłoszenia: 263031 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

                    Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2013 r. godzina 12:00

więcej »

2013-12-02

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia uzupełniajace- naprawa i konserwacja znaków drogowych

Zakopane: BZP.271.103.2013 zamówienie uzupełniające na sukcesywne
świadczenie usług polegających na naprawie, konserwacji, wymianie
zniszczonych znaków drogowych oraz na wykonanie oznakowania
pionowego w wypadku wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na
terenie miasta Zakopane.
Numer ogłoszenia: 258501 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

więcej »

2013-11-28

UWAGA!!! Ogłoszenie Przedszkola nr 9 w Zakopanem- Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę w 2014 r. żywności na potrzeby Przedszkola

Zakopane: Dostawa w 2014 r. żywności na potrzeby Przedszkola nr 9 w
Zakopanem
Numer ogłoszenia: 256369 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

    Termin składania ofert w Przedszkolu Nr 9 w Zakopanem przy ul. Sabały 10 upływa w dniu 10 grudnia 2013 r. o godzinie 10:00

  Jawne otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:00

więcej »

1 [2] [3] ... ... [51] [52] [53]   następna strona »

 

ZAKOPANE ZAPRASZA