Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

"Zakopiański Dialog Społeczny"

„Zakopane przyjazne osobom niepełnosprawnym”

Ankieta przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy chcą włączyć się do realizacji programu „Zakopane Bez Barier”.

List burmistrza Zakopanego Janusza Majchra:

Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa z ankietą, która ma na celu zebranie Państwa opinii na temat prowadzonych na terenie Zakopanego prac mających za zadanie przystosowanie naszego miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapoczątkowane działania w ramach programu „Zakopane Bez Barier” pokazują pewne rozwiązania, które mają być stosowane na szerszą skalę na terenie całego miasta. Dlatego właśnie teraz, kiedy Państwa zdanie może wpłynąć na kształt przyszłych rozwiązań oddajemy Państwu do dyspozycji tę ankietę.
Dzięki niej mogą Państwo również wskazać konieczne działania, które należy podjąć aby ułatwić osobom niepełnosprawnym życie w naszym mieście. Szczególny nacisk kładziemy na bariery architektoniczne i inne, których likwidacja leży w gestii pracowników Urzędu Miasta Zakopane.
Celem podjętych prac w zakresie przystosowania Zakopanego do potrzeb osób niepełnosprawnych jest stałe poprawianie komfortu ich życia oraz wyrównywanie szans. Wszystkie podjęte działania mają również na celu ułatwienie życia pozostałym mieszkańcom naszego miasta takim jak osoby starsze czy osoby z wózkami dziecięcymi.
Biorąc udział w naszej ankiecie będziecie Państwo współtwórcami programu „Zakopane Bez Barier”.
Za przystąpienie do projektu serdecznie dziękuję.
Janusz Majcher
Burmistrz Miasta Zakopane


Ankieta dostępna jest:
- na stronie internetowej www.bezbarier.zakopane.eu
- ukaże się na łamach Tygodnika Podhalańskiego w lutym i marcu.
- ukaże się na łamach Dziennika Polskiego w lutym i marcu.
- w punktach zbierania ankiet
- ankiety otrzymają Państwo z rachunkami firmy SEWIK
- zostaną dostarczone do mieszkań Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Zakopiańskiego TBS przez administratorów budynków

Wypełnione ankiety prosimy wrzucać do urn w wyznaczonych miejscach na terenie Miasta Zakopane lub składać osobiście w biurze Asystenta Burmistrza Miasta Zakopane ds. Osób Niepełnosprawnych.

Punkty zbierania ankiet:
1. Apteka ul. Krupówki 39,
2. Apteka ul. Gimnazjalna 1,
3. Apteka ul. Chramcówki 3,
4. Apteka ul. Chramcówki 34,
5. Apteka ul. Witkiewicza 3,
6. Apteka ul. Zamoyskiego 13a,
7. Apteka ul. Krupówki 75,
8. Apteka ul. Krupówki 11,
9. Apteka ul. Nowotarska 4,
10. Apteka ul. Kasprusie 40a,
11. Apteka ul. Ustup 7
12. Szpital Powiatowy im. T. Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10,
13. Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Oswalda Balzera 15,
14. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im.dr S. Jasińskiego w Zakopanem ul. Ciągłówka 9,
15. Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im dr. O. Sokołowskiego, Gładkie 1,
16. Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13,
17. Powiatowy Urząd Pracy ul. Ks. J. Stolarczyka 14,
18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chramcówki 15,
19. Urząd Skarbowy ul. Szymony 14,
20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 7,
21. Starostwo powiatowe w Zakopanem ul. Chramcówki 15,
22. ZUS Zakopane ul. Smrekowa 22,
23. Główny Urząd Pocztowy ul. Krupówki 20,
24. "Poczta Polska" Urząd Pocztowy Zakopane 3 ul. Piszczory 4,
25. "Poczta Polska" Urząd Pocztowy Zakopane 4 os. Pardałówka 1,
26. "Poczta Polska" Urząd Pocztowy Zakopane 5 ul. Skibówki 23 a,
27. "Medicatio" Sp.p. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Orkana 6 D,
28. "Eskulap" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Jagiellońska 2,
29. Stacja opieki Caritas w Zakopanem ul. Krupówki 1 lok. 7,
30. Sąd Rejonowy w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13
 

W razie pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za projekt – Asystent Burmistrza Miasta Zakopane ds. Osób Niepełnosprawnych, Jakub Sikorski, tel. 606 900 417, e-mail: niepelnosprawni@um.zakopane.pl

Załączniki:

 

ZAKOPANE ZAPRASZA