Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Wykluczenie społeczne

Definicje wg Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski – 2003 r.:
Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób.

Wykluczenie społeczne to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich.

Najważniejsze powody wykluczenia społecznego w Polsce:
- Narkomania.
- Uzależnienie od alkoholu.
- Ubóstwo materialne – bieda.
- Bezrobocie.
- Patologie życia rodzinnego.
- Podeszły wiek.
- Niskie kwalifikacje zawodowe, brak wykształcenia.
- Niepełnosprawność, przewlekła choroba.

 

 

ZAKOPANE ZAPRASZA