Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Akty prawne

1. UCHWAŁA Nr V/67/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem

2. ZARZĄDZENIE NR 133/2011 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 15.06.2011r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem

3. ZARZĄDZENIE NR 211/2011 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały dotyczącego rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Załączniki:

 

ZAKOPANE ZAPRASZA