Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Wydział Podatków i Opłat

Pokoje

107, 108, 109, 110, 114, 116, 117, 118, 120
 

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00


Pracownicy:

  • Stanisława Chowaniec - Naczelnik Wydziału, pok. 110, tel. 18 20 20 488
  • Alicja Archacka -  p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału- Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych , jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, pok. 108 Tel. 18 20 20 408
  • Dorota Cudzich- Chotarska - wymiar podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zwrot podatku akcyzowego. Wydawanie informacji dotyczących ustalenia okresu ubezpieczenia rolniczego dla rolników do KRUS-u, pok. 114 Tel. 18 20 20 414
  • Magdalena Wszołek - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami ( litery Ł – Ż), pok. 115 Tel. 18 20 20 435
  • Małgorzata Trzebunia - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery Ł-Ż). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, pok. 116 Tel. 18 20 20 438
  • Wanda Czarniak - ewidencja opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby fizyczne. Wydawanie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis. Windykacja mandatów karnych, pok. 114 Tel. 18 20 20 414
  • Bogusława Sopiarz - przypis opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne. Ewidencja wpłat podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Przypis mandatów karnych. Wydawanie zaświadczeń, pok. 117 Tel. 18 20 20 428
  • Zofia Chmielowska - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A-L) oraz od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, pok. 116 Tel . 18 20 20 438
  • Agnieszka Pawlikowska - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami ( litery A – L), pok 115 Tel. 18 20 20 435
  • Aneta Jarosz- Zagata – ewidencja dochodów z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania gruntu, zajęcia pasa drogowego, sprzedaży mienia komunalnego opłaty targowej i skarbowej, pok. 105 tel. 18 20 20 405

Realizuje w szczególności:

1) Wydawanie decyzji dotyczących podatków i opłat lokalnych, windykacja należności i kierowanie zaległości do egzekucji komorniczej,
2) Wydawanie postanowień w sprawach podatku od spadków i darowizn,
3) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach dla podatników, Policji, Straży Granicznej i Sądów,
4) Sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat,
5) Współpraca z Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym ,
6) Rozliczania opłat pobieranych w drodze inkasa, naliczanie prowizji za inkaso,
7) Prowadzenie kontroli podatkowej,
8) Rozliczanie mandatów oraz egzekucja mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

 

 

ZAKOPANE ZAPRASZA