Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy, oferty pracy

Nagrody Burmistrza 2008

Barbara Gawdzik-BrzozowskaBarbara Gawdzik-Brzozowska

Zakopane ma ogromne szczęście, iż swe życie osobiste i artystyczne związała Pani z naszym miastem. Pani twórczość jest najlepszą wizytówką Zakopanego w Polsce i poza granicami naszego kraju, a zaangażowanie społeczne powinno być przykładem dla nas wszystkich.
Gratuluję nagrody i życzę wszystkiego najlepszego.

Burmistrz Miasta Zakopane
Janusz Majcher

Barbara Gawdzik-Brzozowska urodziła się w roku w 1927 w Katowicach. Po wojnie rozpoczęła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 1949 uzyskała absolutorium z malarstwa u Eugeniusza Eibischa, zaś w roku 1952 – dyplom z grafiki u Konrada Srzednickiego. W roku 1955 przeniosła się wraz z rodziną do Zakopanego. Wraz z mężem, wybitnym malarzem Tadeuszem Brzozowskim, przez wiele lat twórczo uczestniczyli w tworzeniu nowych nurtów i kierunków we współczesnej sztuce polskiej. W latach 1952-1974 artystka zilustrowała kilkadziesiąt książek, w tym sporo dla dzieci. Zajmowała się również malarstwem ściennym. Początkowo sakralnym, następnie zrealizowała liczne murale w Zakopanem i okolicy (plafon kawiarni MPiK w Domu Turysty, wnętrza w hotelu Zakopane, w restauracji hotelu Morskie Oko). Współpracowała przy rozmaitych opracowaniach plastycznych (m.in. Muzeum Obozu w Oświęcimiu), nagrodzonych projektach architektonicznych (m. in. z zespołem T. Janowskiego I nagroda w konkursie na pawilon polski na EXPO’ 58 w Brukseli). W drugiej połowie lat 50. i na początku lat 60. zajmowała się również projektowaniem mody, mebli, zabawek i biżuterii.
Na kolejnym etapie swej drogi artystycznej zajęła się niemal wyłącznie czystym rysunkiem, porzucając plastykę użytkową. Swoje prace prezentowała na około 50 wystawach indywidualnych, polskich i zagranicznych, a także na kilkuset wystawach zbiorowych. Była laureatką licznych nagród artystycznych, jej prace znajdują się w Muzeach Narodowych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie oraz w Muzeum Sztuki w Łodzi, w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, Muzeach Okręgowych w Radomiu, Chełmie, Szczecinie, Bydgoszczy, Przemyślu, Lublinie, Warce i Katowicach, a także w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, w zbiorach Hiszpańskiej Rady Narodowej Sportu i Turystyki, Fundacji Bell Co. w Chicago. Wiele prac Barbary Gawdzik-Brzozowskiej zakupili kolekcjonerzy prywatni w Polsce i zagranicą.
W roku 2007 artystka obchodziła 80-lecie urodzin. Z tej okazji w Miejskiej Galerii Sztuki w marcu została urządzona retrospektywna wystawa „Barbara i Tadeusz”. W czerwcu 2008, również w Miejskiej Galerii Sztuki, otwarto wystawę Barbary Gawdzik-Brzozowskiej i Anny Popowicz „Damy, koty i kapelusze”. Podczas uroczystej sesji z okazji Dni Zakopanego, burmistrz Janusz Majcher wręczył Jej Nagrodę Burmistrza Miasta Zakopane, przyznaną nie tylko za wybitne osiągnięcia artystyczne. Bowiem praca i działalność Barbary Gawdzik-Brzozowskiej były świadectwem jej zaangażowania nie tylko w sprawy artystyczne, ale również społeczne. Od wielu lat działała bardzo czynnie we władzach Związku Polskich Artystów Plastyków, za co została uhonorowana Złotą Odznaką ZPAP. Uczestniczyła też w działaniach zakopiańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Brała czynny udział w licznych akcjach kulturalnych i charytatywnych w naszym mieście, aktywizując środowisko artystyczne w wielu dziedzinach.

 

 

 

 

Józef Pitoń

Z prawdziwą radością wręczam Panu dziś tę nagrodę, gdyż otrzymuje ją Pan w przededniu jubileuszowego, 40. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, z którym od lat 
podhalańskiego w najpiękniejszej postaci.
J
estem przekonany, że dzięki Panu folklor na Podhalu nie zaginie, zaś Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich doczeka się kolejnych jubileuszy.
Serdecznie gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego.


Burmistrz Miasta Zakopane
Janusz Majcher

Józef Pitoń urodził się w roku 1932 w Kościelisku.Ukończył liceum ogólnokształcące w Zakopanem, a następnie Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Krakowie. Instruktor sportowy, sternik III klasy, instruktor narciarski, przewodnik tatrzański, ratownik górski, specjalista ds. rehabilitacji, twórca ludowy oraz instruktor tańca I kategorii.

Współzałożyciel i członek Studenckiego Zespołu Góralskiego w Krakowie. Instruktor w zespołach góralskich - przy Szkole Budowlanej, w Zespole im. Bartusia Obrochty, „Turnie” przy Zakładach Włókienniczo-Odzieżowych w Zakopanem, w Zespole im. Klimka Bachledy,na kursach dla grup polonijnych w Opolu, Lublinie, Nowym Sączu, Krośnie oraz Francji w departamencie Pas de Calais. Członek jury licznych przeglądów, konkursów i festiwali, między innymi Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

Autor gawęd góralskich oraz publikacji książkowych („Moje bajdy”, „Naski świat”, „Holni ludzie”, „Lecom roki” i „Zbójnickie sprawy”). Twórca programów artystycznych nagrodzonych czterema Złotymi i dwoma Srebrnymi Ciupagami na Międzynarodowych Festiwalach Folkloru Ziem Górskich. Wielokrotny laureat w konkursach, między innymi dwudziestokrotnie Złota Spinka w Sabałowych Bajaniach.

Nagrody i odznaczenia: im. Oskara Kolberga, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Miasta Zakopane, Zasłużony i Honorowy Członek Związku Podhalan.

 

 

  Andrzej Antoni Sekuradzki

Jako inicjator utworzenia Ośrodka na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zakopanem i od 28 lat jego dyrektor, jest Pan pięknym przykładem człowieka, dla którego dobro tych najbardziej potrzebujących jest wartością najwyższą. Wszak miarą naszego człowieczeństwa jest to, co możemy dać innym – nasz czas, troskliwość i pomoc.
Gratuluję Panu nagrody i życzę sił oraz wytrwałości w pełnieniu tak szczytnej i trudnej misji.


Burmistrz Miasta Zakopane
Janusz Majcher

Andrzej Antoni Sekuradzki urodził się w roku 1942 w Warszawie. Po Powstaniu Warszawskim jego rodzina przeniosła się do Zabrza, gdzie Andrzej Antoni Sekuradzki ukończył szkołę podstawową i liceum. W roku 1959 zdał maturę i rozpoczął studia w Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Chemicznym. Był współzałożycielem Akademickiego Klubu Turystycznego oraz Akademickiego Koła Przewodników Górskich.
W roku 1966 zawarł związek małżeński z Barbarą Wójcik z Zakopanego, lekarzem stomatologii, otrzymał tytuł magistra inżyniera chemii i przeniósł się do Zakopanego.
Podjął pracę w Wytwórni Nart w Zakopanem, gdzie początkowo jako kierownik oddziału w Jaszczurówce, a następnie główny technolog nadzorował w roku 1968-1969 uruchomienie produkcji w nowym zakładzie w Szaflarach. W roku 1971 został p.o. zastępcy dyrektora ds. technicznych Wytwórni Nart „Polsport” w Szaflarach.
W roku 1973 przychodzi na świat Wojciech, w roku 1977 – Piotr. Młodszy syn urodził się z zespołem Downa, co spowodowało zaangażowanie całej rodziny w problem rehabilitacji i rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie. Barbara i Andrzej Sekuradzki byli inicjatorami utworzenia przy parafii Najświętszej Rodziny wspólnoty „Wiara i Światło”, skupiającej rodziny osób niepełnosprawnych. Wspólnota bardzo szybko się rozrastała, uaktywniając wiele rodzin, dotychczas pozbawionych pomocy.
Aby umożliwić instytucjonalne działania, państwo Sekuradzcy założyli w Zakopanem Kolo Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski TPD. W roku 1982, dzięki użyczeniu lokalu przy ul. Tatary 1 przez Marię Wójcik, matkę Barbary Sekuradzkiej, powstało pierwsze społeczne przedszkole dla dzieci z zespołem Downa. Zapoczątkowało ono projekt Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego, zapewniającego kompleksowy, wielospecjalistyczny program dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Ośrodek został powołany w roku 1987, a pełny program zaczął realizować w roku 1989.
Andrzej Sekuradzki zrezygnował wówczas pracy w ZZG w Białym Dunajcu i podjął się kierowania Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wychowawczym. W roku 1991 Andrzej Sekuradzki był współzałożycielem samodzielnej, ogólnopolskiej , niedochodowej organizacji pozarządowej „ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym”.
Pod jego kierunkiem w Zakopanem wybudowano kilkukondygnacyjny obiekt, w którym działają Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 65 osób dorosłych, które dzięki udziałowi w zajęciach mają szansę na samodzielne życie i pracę zawodową. Z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego korzysta obecnie około 70 osób.
Andrzej Sekuradzki za swą działalność został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem im. Brata Alberta i Medalem Fidelis et Constanter.

 
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

ZAKOPANE ZAPRASZA