Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy, oferty pracy

Pliki do pobrania - Uchwały z L Sesji Rady Miasta Zakopane z 25 lutego 2010

Lp Typ Nazwa pobieranego pliku Rozmiar
1 UCHWAŁA Nr L/789/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok w Gminie Miasto Zakopane.docx 30KB pobierz plik
2 UCHWAŁA Nr L/788/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu systemowego w latach 2010 - 2012 p.n:„ Aktywni i zintegrowani – bardziej samodzielni ”oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją tego projektu systemowego.doc 31KB pobierz plik
3 UCHWAŁA Nr L/787/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia na rok 2010 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Zakopane, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.doc 33KB pobierz plik
4 UCHWAŁA NR L/786/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie : zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.pdf 124KB pobierz plik
5 UCHWAŁA NR L/785/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej.pdf 628KB pobierz plik
6 UCHWAŁA Nr L/784/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego z przeznaczeniem na przygotowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obwodnicy Zakopanego”.doc 28KB pobierz plik
7 UCHWAŁA NR L/783/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Zakopane.pdf 852KB pobierz plik
8 UCHWAŁA NR L/782/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zastosowania innej stopy procentowej nieuiszczonej czę ści opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozłożonej na raty.pdf 124KB pobierz plik
9 UCHWAŁA Nr L/781/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane.doc 24KB pobierz plik
10 UCHWAŁA Nr L/780/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Zakopane.doc 26KB pobierz plik
11 UCHWAŁA Nr L/779/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: nabycia udziału w nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Zakopane.doc 26KB pobierz plik
12 UCHWAŁA Nr L/778/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc 27KB pobierz plik
13 UCHWAŁA Nr L/777/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc 23KB pobierz plik
14 UCHWAŁA Nr L/776/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc 24KB pobierz plik
15 UCHWAŁA Nr L/775/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc 24KB pobierz plik

[1] [2]

« powrót

Archiwum

 
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

ZAKOPANE ZAPRASZA