Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Zakopiański dialog społeczny - Ankieta II

tak nie

Płyty ostrzegawcze/przebudzające dla osób niewidomych i niedowidzących montowane przed przejściami dla pieszych i schodami mające na celu ostrzegać te osoby o zbliżaniu się do miejsc, które wymagają wzmożonej ostrożności. Elementy takie lub inne rozwiązania spełniające taką samą funkcję stosowane są na całym świecie. Montowane w Zakopanem płyty mają wszystkie atesty i są rekomendowane przez Polski Związek Niewidomych.

tak nie

Uwagi

Oznakowanie wszystkich słupków w ciągach chodników (latarnie, znaki drogowe, słupki) żółtymi pasami na wysokości wzroku oraz u ich podstawy ułatwia osobom niedowidzącym oraz starszym bezpieczne poruszanie się po chodnikach. Takie znakowanie rekomendowane jest przez Polski Związek Niewidomych.

tak nie

Uwagi

Bezkolizyjne przejścia dla pieszych

W przyszłych inwestycjach planowane jest przyjęcie na przejściach dla pieszych takich rozwiązań, które wyeliminują nierówności pomiędzy chodnikiem, ściekiem przykrawężnikowym i asfaltem. Pomimo stworzenia bezkolizyjnego przejścia zostanie zachowana funkcja odprowadzania wody wzdłuż chodnika. Rozwiązanie takie ułatwi poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich oraz osobom z wózkami dziecięcymi.

tak nie

Uwagi

tak nie

Uwagi

tak nie

Uwagi

Budujemy wspólnie "Zakopane Bez Barier"

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie barier architektonicznych, które Państwa zdaniem powinniśmy usunąć. Mogą to być sytuacje różnego rodzaju: źle postawiony znak drogowy, słupek, wysoki krawężnik, itp.

Opis

Miejsce (ulica, adres lub określenie miejsca)

Proszę podać sposób kontaktowania się w razie potrzeby doprecyzowania problemu (nieobowiązkowe)

 

 

 

ZAKOPANE ZAPRASZA