Organizacja pozarządowa (ang. NGO non-governmental organization) to organizacja obywatelska, założona przez obywateli lub ich organizacje, działająca z własnej inicjatywy w interesie określonego interesu publicznego. Definicja ustawowa organizacji pozarządowej zawarta jest w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873), zgodnie z którym: organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Należy jednak odróżnić organizację pozarządową od organizacji społecznej. Na przykład związek zawodowy jest organizacją społeczną, lecz nie organizacją pozarządową.

W Zakopanem działają następujące organizacje pozarządowe:

Nazwa Kontakt
Prezes
Fundacja Andrzeja Brandstaettera Pro Artis ul. Wł. Orkana 3 A/21
tel. 814 797 411
tel. 691 777 229 - Małgorzata
tel. 603 260 024 - Andrzej
e-mail: brandstatter@poczta.fm

Małgorzata Brandstatter
"F2 Dawidek Team.pl" ul. Pardałówka 25
tel. 660 783 200
e-mail: pawel@dawidek.pl

Paweł Dawidek
Fundacja im. Antoniego Rząsy ul. Józefa Bogdańskiego 16 A
tel. 18 20 669 69
tel. 695 482 204
e-mail: galeria@antonirzasa.pl

Marcin Rząsa
Fundacji Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane ul. Broniewskiego 9 B
tel. 601 993 443
handicap@handicap-zakopane.pl

Małgorzata Tlałka-Długosz
Fundacja "OKO"
Stowarzyszenie Srebrny Wiek
ul. Pocztowców 19/1
tel. 691 220 224
biuro@okoonline.pl

Andrzej Bogusławski
Fundacja POMOC DLA OLI ul. Jaszczurówka 17 B
tel.18 20 665 33

Lucyna Witkowska
Fundusz Pomocy Dzieci i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette ul. Tuwima 5
fundusz@saletyni.pl
tel. 18 20 129 39
tel. 797 002 025

ks. Jerzy Makul
Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR ul. Piłsudskiego 63 A
tel. 601 800 385
e-mail: fundacja@topr.pl

Robert Kidoń
Klub im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem ul. Brzozowa 26

Piotr Bąk
Klub Sportowy AZS ul. Al. 3 Maja 5
tel. 18 54 244 11
e-mail: azszakopane@wp.pl

Tomasz Przeradzki
Klub Sportowy SNPTT-1907 ul. Kasprusie 42
tel. 18 20 155 12
e-mail: wasylsen@wp.pl, fbk@onet.pl
e-mail: jan.trzebunia@gmail.com

Maciej Wasylkowski
Klub Sportowy "FIRN" ul. Piłsudskiego 61 B
tel. 18 20 159 61
tel. 692 458 449
e-mail: ksfirn@wp.pl

Bożena Niklińska
Klub Sportowy "Zakopane" ul. Orkana 2
tel. 18 20 122 74
tel. 606 951 331
e-mail: ks.zakopane@vp.pl

Adam Drabik
Klub Wysokogórski w Zakopanem ul. Droga na Wierch 4
przemekwojcik4@gmail.com

Przemysław Wójcik
KONKRET Stowarzyszenie Ludzi Pozytywnie Myślących ul. Strążyska 8
tel. 606 900 417
e-mail: biuro@konkretni.eu
e-mail: quba2@interia.pl

Jakub Sikorski
Kuchnia dla ubogich im. św. brata Alberta
- Prowadzi Parafia Najświętszej Rodziny
ul. Krupówki 1 A
ul. Nowotarska 41
tel. 18 20 630 03
Odpowiedzialna S. Danuta


Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "ŚMIG" ul. Harenda 21
e-mail: smig.zakopane@vp.pl

Marek Kowalczyk
Muzeum "Palace" ul. Tytusa Chałubińskiego 7
tel. 508 276 432

Adam Machowski
NSZZ "Solidarność" ul. Małe Żywczańskie 9 B
Jan Sułkowski
Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego /O.Z.Ł.Sz./ ul. Br. Czecha 1
e-mail: jan.trzebunia@gmail.com

Jan Trzebunia
Podhalański Uniwersytet III Wieku ul. Kasprusie 35 A
tel. 506 416 579
e-mail: putw.zakopane@vp.pl

Anna Lakwaj
Podhalańskie Stowarzyszenie Śpiewacze "Turliki" ul. Krupówki 17
tel. 18 20 643 00

Ewa Sterczyńska
Polski Związek Filatelistów ul. Kościuszki 2

Stanisław Wilk
Polski Związek Głuchych - Zespół "Halny Wiatr" Plac Niepodległości 6
Polski Związek Niewidomych ul. Jagiellońska 7
tel. 18 20 154 38
tel. 18 20 144 25 - J. Zając (dom)
tel. 603 53 82 77

Jerzy Zając
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem
ul. Kamieniec 32 D
tel. 18 20 66 250
e-mail: asek@pro.onet.pl

Andrzej Sekuradzki
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Podhalański w Zakopanem ul. Krupówki 1 A
tel. 18 20 159 09
e-mail: zakopane@ptst.org.pl

Ludwik Bryja
ul. Gimnazjalna 16/1
Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich Droga na Wierch 4
e-mail: info@pspw.pl

Marcin Kacperek
"Porozumienie Orła Białego" ul. Jagiellońska 7/30
e-mail: orzelbialy@zakopane.org.pl

Wojciech Orawiec
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 67
ul. Kasprusie 35 A
tel. 18 20 147 47

Beata Karp
"Spotkania z Filmem Górskim" ul. Makuszyńskiego 15 B
tel. 791 686 987
e-mail: biuro@spotkania.zakopane.pl

Magdalena Ziaja
Stowarzyszenie “AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY” ul. Chramcówki 15 H/5
tel. 787 724 041 e-mail: kontakt@amazakopane.pl

Ewa Czerwieniec-Walczewska
Stowarzyszenie "Harenda – Zakopane" ul. Harenda 31 A
Piotr Kyc
Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem ul. Słoneczna 1
tel. 18 20 146 20
e-mail: macroj@interia.pl
e-mail: baste@onet.eu

Maciej Rojowski
Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem ul. Na Wilcznik 1
tel. 606 660 502
e-mail: info@karlowicz.org

Danuta Sztencel
Stowarzyszenie Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem ul. Wł. hr. Zamoyskiego 18 A
tel. 608-438794
dall@onet.eu

Lesław Dall
Stowarzyszenie Narciarstwa Alpejskiego „SKI TEAM” ul. Chyców Potok 26
tel. 18 20 613 00
fax. 18 20 613 00
e-mail: piotr.zielinski@adwokatura.pl

Piotr Zieliński
Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy w Zakopanem tel. 600 987 051
Maciej Bielawski
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza ul. Harenda 12 A
tel. 18 20 684 26
e-mail: sptjk@interia.plwww.harenda.com.pl

Piotr Kyc
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ul. Krupówki 1 A
Paweł Włoch
Stowarzyszenie Speleoklub Tatrzański Z/S Zakopanem ul. Kasprusie 4 C/2
e-mail:
kontakt@speleoklubtatrzanski.pl

Jadwiga Trojan
Stowarzyszenie Wsparcia Dziecka i Rodziny "Nasza Chata" ul. Tetmajera 31
tel. 18 20 124 49
e-mail: 
naszachata.podhale@gmail.com

Paulina Puławska
Stowarzyszenie Zakopiańczyków ul. Kasprusie 1/12
tel. 604 852 939

Antonina Batkowska
Stowarzyszenie "Zakopiańskie Perspektywy" ul. Krupówki 25
tel.18 20 640 54
e-mail: zakopiańskie-perspektywy@zakopianskie-perspektywy.pl

Iwona Pawłowska
Stowarzyszenie "Zakopiańska Budowlanka"

ul. Krupówki 8 34-500 Zakopane
e-mail: zakopianskabudowlanka@gmail.com

www.absolwenci-budowlanki.c0.pl
tel. 600 681 911
Tomasz Gabrielski
Światowy Związek Żołnierzy AK ul. Jagiellońska 7
Krystyna Gawdzik
Świetlica dla dzieci
Prowadzi Parafia Najświętszej Rodziny
ul. Krupówki 1 A
Odpowiedzialna S. Ewa

Tatrzańska Fundacja Muzyczna ul. Moliera 8/29
00-076 Warszawa
tel. 608 274 211

Agnieszka Kreiner
Tatrzańska Fundacja Pomocy Społecznej ul. Piszczory 4
tel. 18 20 147 31
tel. 601 527 431

Jan Ustupski
Tatrzańska Izba Gospodarcza ul. Kościuszki 15
tel. 18 20 159 11
fax. 18 20 159 11
e-mail: biuro@tig.zakopane.pl

Elżbieta Agata Wojtowicz
Tatrzański Klub Górski Vertical ul. Sabały 4
tel. 18 20 172 43
e-mail: tkg-vertical@home.pl

Paweł Orawiec
Tatrzański Klub Niezależnych ul. Skibówki 11 A
Tadeusz Majoch
Tatrzański Klub Motorowy Kasprowicza 36
tel. 18 20 013 70
e-mail: tkmzakopane@op.pl

Edward Chyc – Magdzin
Tatrzańskie Centrum Gospodarczo-Turystyczne ul. Kościuszki 2
tel. 18 20 133 30
tel. 18 20 134 93

Zofia Górska
Tatrzańskie Stowarzyszenie Kanioningowe ul. Piłsudskiego 63 A
e-mail:tsk.canyoning@gmail.com

Jacek Broński
Tatrzańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom ul. Grunwaldzka 5 A
wobrochcik@wp.pl

Władysława Obrochta
Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Nowotarska 39
toz.zakopane@gmail.com
tel. 608 332 100

Beata Czerska
Tatrzański Związek Narciarski /TZN/ ul. Br. Czecha 1 B
tel. 18 20 153 08
e-mail: office@tzn.com.pl
e-mail: tzn@tatrynet.pl

Andrzej Kozak
T.K.N."TATRA TEAM" ul. Piłsudskiego 63 A
e-mail: tatrateam@op.pl

Piotr Sadowski
T.S. "WISŁA" ul. Jagiellońska 35
tel.18 20 155 05
e-mail: marekpach1@wp.pl

Jerzy Muniak
Towarzystwo Edukacji Artystycznej ul. Henryka Sienkiewicza 12
tel. 18 20 14 15

Mirosława Lubowicz
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem ul. Orkana 2
tel/fax: 18 20 641 56
e-mail: tg.sokol.zakopane@interia.pl

Stanisław Marduła
Towarzystwo Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej ul. Małe Żywczańskie 2 A
Maria Grażyna Syrzistie
Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kościeliska 18
tel. 18 20 136 02

Włodzimierz Cichocki
Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego ul. Kossutha 9, 40-844 Katowice
tel. 607 820 795
e-mail: pianoforte4a@gmail.com

Joanna Domańska
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Podhalański im. Stanisława Witkiewicza ul. Tadeusza Kościuszki 2
tel. 604 432 303
 tonz.zakopane@gmail.com

Agata Nowakowska-Wolak
Towarzystwo Przyjaciół Twórczości Antoniego Kenara ul. Sobczakówka 8
tel. 18 20 152 47

Urszula Kenar
Twoje Zakopane ul. Krupówki 2
tel. 501 669 902

Łukasz Chmielowski
UKS "Dwójka" ul. Skibówki 2 D
tel. 20 146 02
e-mail: janusz.uks2@interia.pl

Janusz Wiercioch
U.K.S. "Zakopiański" oś. Krzeptówki 202
tel. 18 20 00215
e-mail: bielaj@test.com.pl

Janusz Biela
UKS przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Droga do Olczy 26
tel. 18 20 13 152
e-mail: zsmszakopane@interia.pl

Barbara Sobańska
U.K.S. SPS Zakopane “Szkolni Przyjaciele Siatkówki" ul. Goszczyńskiego 22 A
tel. 724 709 865
e-mail: uks.zakopane@gmail.com

Mateusz Szadkowski
Stowarzyszenie wARTko

ul. Nędzy-Kubińca 326
34-511 Kościelisko
tel. 504 859 086
e-mail: stowarzyszenie@wartko.org
Adres biura:
ul. Orkana 2
34-500 Zakopane
Nad Kinem "Sokół"

Emilia Glista
Yacht Klub Polski Zakopane ul. Na Wilcznik 27
tel. 18 20 665 41

Komandor Marek Pęksa
Zakopiańska Fundacja Narodowa SKANSEN ul. Krupówki 48 B/3
tel. 608 809 469
tel. 18 20 790 14
e-mail: dolinakoscieliska@op.pl
adres do korespondencji:
Chochołów Palenica
34-470 Czarny Dunajec

Dariusz Franczyk
Zakopiański Klub Literacki Tra-WERS ul. Tadeusza Kościuszki 2
tel. 608 809 469

Marian Matusiak
Zakopiański Klub Judo "YAMABUSHI" ul. Ks. Stolarczyka 14/4
tel. 18 20 615 09
adres do korespondencji:
34-514 Dzianisz 149
e-mail: judo_yamabushi@poczta.onet.pl

Józef Chowaniec
Zakopiańskie Stowarzyszenie Kulturalne ul. Kornela Makuszyńskiego 1
tel. 505 051 341

Zbigniew Podsiadło
Zespół "Holny" ul. Jana Krzeptowskiego 54
tel. 601 866 832

Jan Stachoń
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Jagiellońska 40
tel. 18 20 66 774

Maria Czernik
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Słoneczna 3
tel. 18 20 43 96

dh Helena Michaluk
Związek Polskich Artystów Plastyków tel. 601 424 023
e-mail: ewarosbaczynska@o2.pl

Ewa
Ross-Baczyńska
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Zakopane ul. Kasprusie 35 A
e-mail: zkwp-zakopane@o2.pl

Tadeusz Wirmański
Związek Podhalan O/Zakopane ul. Kościuszki 2
tel. 18 20 133 30

Andrzej Skupień
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Tatrzańskie Koło Nr 6 Zakopane
oś. Pardałówka 3/3
tel. 18 20 111 64

Marian Tota
Zakopiańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Sienkiewicza 32
tel. 18 20 128 01
e-mail: kontakt@ztonz.pl

Patrycja Szymańska