Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane
ul. Kościuszki 13
skr. poczt. nr 111
tel.: (+48) 18 20 20 400
fax.: (+48) 18 20 20 444
e-mail: office@zakopane.eu

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 10.00 - 16.00
wtorek 9.00 - 14.00
środa 9.00 - 12.00
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 9.00 - 14.00

Konto bankowe:

PEKAO SA
76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

Telefony

Znajdź osobę:

Znaleziono wyników: 0

 • Centrala
  • Centrala telefoniczna Urzędu Miasta: 18 20 20 400
 • Sekretariat Burmistrzów
  • Sekretariat Burmistrza - Krystyna Morawska, tel. 18 20 20 445, pok. 105, e-mail
  • Sekretariat Zastępców Burmistrza - Anna Maciata, tel. 18 20 20 456, pok. 105, e-mail
 • Burmistrz - Leszek Dorula, tel. 18 20 20 446
 • Zastępcy Burmistrza
  • Zastępca Burmistrza - Agnieszka Nowak-Gąsienica, tel. 18 20 20 458
  • Zastępca Burmistrza - Wiktor Łukaszczyk, tel. 18 20 20 457
 • Skarbnik - Helena Mamcarz, tel. 18 20 20 477, pok. 118
 • Biuro Rady Miasta 
  kontakt: rada@zakopane.eu
  • Jan Gluc - Przewodniczący Rady Miasta, tel. 18 20 20 469, pok. 3, e-mail
  • Zuzanna Liszkowska - kierownik Biura Rady, tel. 18 20 20 468, pok. 3
  • Magdalena Martyniak - sekretariat Biura Rady, inspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3, e-mail
  • Renata Barciewicz, inspektor, tel. 18 20 20 433, pok. 3
 • Wydział Drogownictwa i Transportu
  • Janina Puchała - P.o. naczelnika, tel. 18 20 20 417, pok. 217, e-mail
  • Renata Oloś - uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, tel. 18 20 20 485, pok. 221
  • Adam Lewiński - oświetlenie uliczne, tel. 18 20 20 439, pok. 222
  • Marcin Jaźwiec - remonty bieżące dróg, ulic, chodników, tel. 18 20 20 422, pok. 216
  • Magdalena Chilla-Latasz - remonty bieżące dróg, ulic, chodników, tel. 18 20 20 422, pok. 216
  • Piotr Rabiański - utrzymanie letnie i zimowe miasta, tel. 18 20 20 439, pok. 222
  • Piotr Manowiecki - tel.  18 20 20 485, pok. 221, e-mail
 • Wydział Turystyki, Sportu i Rekreacji
  • Zofia Kiełpińska - Naczelnik, tel. 18 20 20 451, pok. 206, e-mail
  • Robert Wicher - prowadzenie programów dydaktyczno-sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizacja pracy nauczycieli w ramach P-P w-f, nadzór i kontrola, współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail
  • Bernadeta Wrocławiak - prowadzenie spraw administracyjno-finansowych, konkurs ofert na realizację zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej i sportu,współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel.  18 20 20 472 , pok. 207, e-mail 
  • Agnieszka Adamczyk - prowadzenie spraw związanych z organizacją FIS World Snow Day/ światowego Dnia Śniegu/, prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych, kontakty międzynarodowe, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail
 • Wydział Oświaty
  • Aneta Zwijacz-Kozica - P.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 471, pok. 215, e-mail
  • Katarzyna Karp - stypendia szkolne, ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa), tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail
  • Magdalena Bryniczka - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail
  • Grażyna Pencak, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail
  • Ewa Mikołajczyk - księgowość, tel. 18 20 20 419, pok. 218, e-mail
 • Wydział Finansowo-Budżetowy
  • Anna Ostrowska - Naczelnik, tel. 18 20 20 420, pok. 120
  • Elżbieta Całka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 428, pok. 117
  • Krzysztof Wacław - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 484, pok. 107
  • Beata Bubla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 409, pok. 109
  • Małgorzata Patla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 459, pok. 107
  • Anna Michałczak - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4
  • Bogusława Stępowska-Gąsienica - dochody budżetu miasta, tel. 18 20 20 484, pok. 107
  • Halina Szczerba - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4
  • Zofia Tyrybon - dochody budżetu miasta, tel. 18 20 20 488, pok. 110
 • Wydział Podatków i Opłat
  • Stanisława Chowaniec - Naczelnik, tel. 18 20 20 408, pok. 108
  • Dorota Cudzich-Chotarska - wymiar podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zwrot podatku akcyzowego. Wydawanie informacji dotyczących ustalenia okresu ubezpieczenia rolniczego dla rolników do KRUS-u, tel. 18 20 20 414, pok. 114
  • Agnieszka Pawlikowska - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - L), tel.  18 20 20 435, pok.115
  • Magdalena Wszołek - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 435, pok. 115
  • Violetta Garbacz - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - J). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116
  • Karina Ziach-Stopka - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery K - Ż). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116
  • Aneta Jarosz-Zagata - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, tel.  18 20 20 488, pok. 110
  • Wojciech Kowacz - ewidencja wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 498, pok. 115
  • Iwona Mateusiak - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery A - L), opłaty za dzierżawy, wieczyste użytkowanie, przekształcenia gruntów i nieruchomości, opłata targowa, renta planistyczna, opłata za korzystanie z przystanków, czynsze nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Miasto Zakopane, tel.  18 20 20 405 , pok. 4
  • Rafacz Monika - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery A - L), opłaty za dzierżawy, wieczyste użytkowanie, przekształcenia gruntów i nieruchomości, opłata targowa, renta planistyczna, opłata za korzystanie z przystanków, czynsze nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Miasto Zakopane, tel.  18 20 20 405 , pok. 4
  • Małgorzata Trzebunia, tel. 18 20 20 428, pok. 117
 • Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 
  • Kontakt elektroniczny wgg@zakopane.eu
  • Tomasz Filar - Naczelnik, tel. 18 20 20 426, pok. 227
  • Maciej Moskwa - Zastępca Naczelnika, regulacja stanu prawnego dróg, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne gminne, prowadzenie spraw związanych ze zwrotami nieruchomości, tel.  18 20 20 476 , pok. 225
  • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499 , pok. 226
  • Katarzyna Frączysta - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, tel.  18 20 20 427, pok. 228
  • Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, tel. 18 20 20 427, pok. 229
  • Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, opłata planistyczna, tel. 18 20 20 429, pok. 229
  • Renata Filas, tel. 18 20 20 427, pok. 228
  • Jan Malacina - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za trwały zarząd nieruchomości, użyczenia terenu, służebność gruntowa, przesyłu, wejścia w teren, tel. 18 20 20 427, pok. 228
  • Kinga Handzel - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499 , pok. 226
  • Jacek Dominiak - prowadzenie ewidencji dróg, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 421, pok. 228, e-mail
  • Dagmara Szaflarska - uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 421, pok. 228
  • Maria Szczupalska - wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym, tel. 18 20 20 429, pok. 229
  • Waldemar Jucha - konserwator, tel. 18 20 20 427, pok. 229
  • Paulina Podkanowicz-Szczerba, tel. 18 20 20 496, pok. 18
 • Biuro Planowania Przestrzennego
  • Marta Gratkowska - P.o. naczelnika, tel. 18 20 20 403, pok. 202, e-mail
  • Stanisław Pawlikowski - planowanie przestrzenne, tel. 18 20 20 441, pok. 201
  • Beata Wojs - sekretariat wydziału, tel. 18 20 20 404, pok. 203
  • Piotr Buczyński - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń/wypisów/wyrysów z MPZP, tel. 18 20 20 442, pok. 201
  • Sylwia Gąsienica-Kleryk-Strynka - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel.  18 20 20 441, pok. 202
  • Michał Kułach - pomoc administracyjna, tel. 18 20 20 442, pok. 200
  • Bartłomiej Rzepa - tel. 18 20 20 441, pok. 201
 • Wydział Kultury 
  • Joanna Staszak - Naczelnik, tel. 18 20 20 425 , pok. 220, email: kultura@zakopane.eu
  • Magdalena Pabis - koordynacja programu Cool_turalny Człowiek, prowadzenie rejestru instytucji kultury, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na działalność kulturalną, organizacja imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, tel. 18 20 20 436, pok. 219, email: kultura2@zakopane.eu
  • Katarzyna Stachoń - Groblowy - współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji, organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, tel. 18 20 20 436 , pok. 219 email: kultura3@zakopane.eu
  • Paulina Kroma - organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, , tel. 18 20 20 436 , pok. 219 email: kultura4@zakopane.eu
  • Marcin Jakubowski - inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału tel.  18 20 20 436, pok. 219, email: jakubowski@zakopane.eu
 • Wydział Ochrony Środowiska
  • Kontakt elektroniczny wos@zakopane.eu
  • Agnieszka Bartocha - Naczelnik, tel. 18 20 20 410, pok. 210, e-mail
  • Alicja Olkuska-Kowalczyk - Zastępca Naczelnika, decyzje środowiskowe, ochrona zwierząt i zmiany stanu na gruncie, tel.  18 20 20 413, pok. 211, e-mail
  • Małgorzata Graca - decyzje środowiskowe, uzgadnianie dokumentacji, tel. 18 20 20 411, pok. 214, e-mail
  • Andrzej Staszak - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, programy ochrony środowiska, łowiectwo, decyzje środowiskowe, tel. 18 20 20 411, pok. 214, e-mail
  • Kinga Pawlikowska - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, gospodarowanie drzewostanem gminnym, pomniki przyrody, utrzymywanie zieleni komunalnej, tel. 18 20 20 412, pok. 224, e-mail
  • Jan Schwenk - gospodarka wodno-ściekowa ochrona wód, tel. 18 20 20 413, pok. 211, e-mail
  • Artur Rafacz - gospodarka odpadami komunalnymi, nadzorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tel. 18 20 20 474, pok. 223, e-mail
  • Ines Menendez Kwiatkowska - dotacje na wymianę źródła ciepła, tel. 18 20 20 497, pok. 213, e-mail
  • Ewa Stachowska - gospodarka odpadami komunalnymi, w tym wnioski na realizację usług dodatkowych, tel. 18 20 20 424, e-mail
  • Aleksandra Mazur - gospodarka odpadami, sprawy związane z zakładaniem i nadzorem nad cmentarzami, dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest, tel. 18 20 20 474, pok. 223, e-mail
  • Krzysztof Topór-Huciański - ekodoradca, tel. 18 20 20 497 , pok. 212 e-mail: ekodoradca@zakopane.eu
  • Andrzej Żegliń - praca w terenie
 • Wydział Organizacyjny
  • Kontakt elektroniczny org@zakopane.eu
  • Anna Łapsa - p.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 466, pok. 111,  e-mail
  • Katarzyna Petlińska - główny specjalista, tel. 18 20 20 432, pok. 112
  • Bartłomiej Chyc - informatyk, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail
  • Wojciech Maszląg - informatyk, tel. 18 20 20 470 , pok. 121, e-mail
  • Jakub Pietrzak - informatyk, tel.  18 20 20 470, pok. 121, e-mail
  • Marta Czekalska - centrala telefoniczna, tel. 18 20 20 400
  • Bernadetta Stalmach - podinspektor, tel. 18 20 20 400
  • Piotr Antczak - doręczenia pism wychodzących, tel. 18 20 20 400
  • Jakub Germański - Dziennik Podawczy, pisma wychodzące, tel. 18 20 20 400
  • Joanna Józaga-Lewińska, podinspektor, archiwum zakładowe, tel. 18 20 20 492
  • Referat Gospodarczy
  • Marek Kurek - kierownik, tel. 18 20 20 454, pok. 22, e-mail
  • Beata Skrobot - archiwum, ewidencja mienia gminnego, zaopatrzenie, tel. 18 20 20 434, pok. 22, e-mail
  • Jan Kluś - konserwator, ksero, tel. 18 20 20 406
  • Janusz Duda - kierowca
 • Wydział Strategii i Rozwoju
  • Kontakt elektroniczny inwestycje@zakopane.eu
  • Wojciech Stankiewicz - Naczelnik, tel. 18 20 20 495, pok. 18b
  • Michał Halaczek - Kierownik Referatu Inwestycji, 18 20 20 495, pok. 18b,  e-mail
  • Karolina Wróblewska - Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 20 20 482, pok. 18d, e-mail
  • Tadeusz Tylka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20
  • Andrzej Haładyna - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20
  • Wojciech Urbaś, tel. 18 20 20 480, pok. 20
  • Danuta Bednarczyk - Inspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c
  • Halina Gąsienica-Roj - Inspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c
  • Arkadiusz Szymczyk - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f, e-mail
  • Joanna Żelechowska - Podinspektor, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f
 • Wydział Ewidencji i Pozwoleń 
  • e-mail wydziału: wssie@zakopane.eu 
  • Zofia Martyniak - Naczelnik, tel. 18 20 20 443, pok. 16
  • Katarzyna Popiołek-Zagórska - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15
  • Teresa Smółka - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15
  • Marta Kielar-Chowaniec - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 4
  • Aleksandra Skupień-Rzadkosz - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 16
  • Elżbieta Foszczyńska - wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tel. 18 20 20 463 , pok. 9, e-mail
  • Stanisław Budrzeński - zameldowania i wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
  • Karolina Kluś-Wyrostek - zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
  • Joanna Łapka - ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 481 , pok. 4
  • Jan Kępski - Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe, sprawy związane z obronnością, tel. 18 20 20 431 , pok. 213
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
  • Renata Zielińska - Naczelnik, tel. 18 20 20 416, pok. 6, e-mail
  • Anna Kostelic - Inspektor - sprawy dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej, tel. 18 20 20 415, pok. 13, e-mail
  • Dorota Polinkiewicz - Inspektor - sprawy związane z przydziałem mieszkań komunalnych, tel.  18 20 20 415, pok. 13, e-mail
  • Kinga Ripper - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 415, pok. 13, e-mail
  • Jakub Sikorski - sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi i seniorami, tel. 18 20 20 467 , pok. 13
 • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  • Małgorzata Korab-Pańszczyk - kontrola wewnętrzna, tel. 18 20 20 483, pok. 119, e-mail
  • Paweł Styrczula, tel. 18 20 20 483, pok. 119
 • Biuro Prawne
  • Małgorzata Musiał-Fecko - Radca Prawny, tel. 18 20 20 453, pok. 113, e-mail
  • Joanna Posadzka-Gil - Radca Prawny, tel.  18 20 20 440, pok. 209, e-mail
  • Sabina Gacek-Frankowska - Radca Prawny, tel.  18 20 20 432, pok. 112
  • Maciej Tokarz - Radca Prawny, tel. 18 20 20 440, pok. 209
 • Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji
  • Kontakt elektroniczny biuro.prasowe@zakopane.eu
  • Anna Karpiel-Semberecka - Kierownik, tel. 18 20 20 452, pok. 21, e-mail
  • Agata Pacelt-Mikler - Inspektor, miasta partnerskie i współpraca z zagranicą, tel. 18 20 20 449 , pok. 21, e-mail
  • Marta Jasuwienas-Zaleska - Inspektor, tel. 18 20 20 449, pok. 21, e-mail
  • Regina Korczak-Watycha - Inspektor, tel. 18 20 20 449, pok. 21,  e-mail
 • Biuro Zamówień Publicznych
  • Kontakt elektroniczny: przetargi@zakopane.eu
  • Urszula Grzyb - Kierownik, tel. 18 20 20 448, pok. 8, e-mail
  • Ewa Stasik - przygotowywanie i sprawdzanie procedur z zakresu zamówień publicznych /przetargów/, tel. 18 20 20 430, pok. 7
  • Agnieszka Pancherz - rejestr zleceń i faktur, tel. 18 20 20 430, pok. 7
 • Miejski Konserwator Zabytków
  • Natalia Skiepko - Miejski Konserwator Zabytków, tel. 18 20 20 473, pok. 204, e-mail
  • Małgorzata Staszel, tel. 18 20 20 473 , pok. 205
 • Bogusław Ożański - Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 18 20 20 431 , pok. 1
 • Grzegorz Drewniak - Inspektor Ochrony Danych, tel. 18 20 20 491, pok. 22
 • Straż Miejska
  • Kontakt: 18 20 20 478 (telefon całodobowy), mail: sm@zakopane.eu
  • Siedziba Straży Miejskiej mieści się na ul. Gimnazjalna 14, tel. 18 20 00 044 w godz. 7.00-15.00
  • Marek Trzaskoś - P.o. Komendanta, tel. 18 20 00 044
  • Józef Szyszka - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej, tel. 18 20 00 044
  • Wiesław Lenard, tel. 600 970 318
  • Funkcjonariusze Straży Miejskiej (tel. 18 20 00 044): Maria Bafia-Bobek, Anna Cięciel, Henryk Zwijacz-Kozica, Tomasz Pabis, Stanisław Sikoń, Bartłomiej Święchowicz, Henryk Ziemianek, Maciej Fajto, Wojciech Król-Tomków, Grzegorz Chorąży, Sławomir Kmiecik, Tomasz Herman, Rafał Filas, Grzegorz Zawiałów, Janos Sultis, Jakub Bukowski, Maciej Stoch
  • Sekretariat, ul. Tadeusza Kościuszki 13 - Stanisława Borzęcka, tel. 18 20 20 478, pok. 5
 • Urząd Stanu Cywilnego
  • Kontakt elektroniczny usc@zakopane.eu
  • Katarzyna Czernik - Kierownik, tel. 18 20 20 475, pok. 11
  • Anna Krzeptowska-Sabała - Zastępca Kierownika, tel./fax 18 20 20 465, pok. 11
  • Agnieszka Gąsienica-Samek - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel./fax  18 20 20 465, pok. 11
  • Emilia Skupień - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel./fax 18 20 20 465 , pok. 11
 • Inne telefony
  TELEFON ZAUFANIA 92 88, czytaj więcej ... całodobowo

  Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego tel. 18 20 01 223 - TESKO; w godzinach pracy Urzędu - Adam Lewiński, tel. 18 20 20 439 , pok. 222