23 października przypada dwudziesta piąta rocznica śmierci Władysława Felczaka - historyka, profesora, znawcy tematyki środkowoeuropejskiej, szczególnie węgierskiej i południowosłowiańskiej. W czasie II wojny światowej, w latach 1940-1945, był kurierem Rządu RP na uchodźstwie między Londynem a krajem. Nazywany Szefem Kurierów Karpackich.

Przez szereg lat był związany z Tatrami i Podhalem, został pochowany na Starym Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku. 

Uroczystość zorganizował Instytut Współpracy Polsko- Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

(APM)