Pokoje:

18, 21

Pracownicy:

 • Anna Karpiel-Semberecka - Kierownik, tel. 18 20 20 452, pokój 21, e-mail
 • Agata Pacelt-Mikler - Inspektor, współpraca z miastami partnerskimi i z zagranicą, e-mail, tel. 18 20 20 449, pokój 21
 • Marta Jasuwienas-Zaleska - Inspektor, pok. 21, tel. 18 20 20 449, e-mail
 • Regina Korczak-Watycha - Inspektor, pok. 18, tel. 18 20 20 482, e-mail

Realizuje w szczególności:

 1. Kontakt z prasą, radiem i telewizją;
 2. Działania w zakresie informacji wewnętrznej;
 3. Tworzenie i realizacja strategii public relations miasta;
 4. Gromadzenie informacji o funkcjonowaniu miasta;
 5. Informowanie mieszkańców o pracy i zamierzeniach samorządu;
 6. Koordynacja działań z zakresu public relations we współpracy z właściwymi wydziałami;
 7. Prowadzenie banku danych o organizacjach działających na terenie miasta oraz współpracujących z samorządem;
 8. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej;
 9. Koordynacja działań związanych z opracowaniem kalendarza imprez;
 10. Realizacja innych zadań przydzielonych przez burmistrza.