Pokoje:

203, 205

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

  • Natalia Skiepko - Miejski Konserwator Zabytków, tel. 18 20 20 473, pok. 204, e-mail
  • Małgorzata Staszel, tel. 18 20 20 473 , pok. 205

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków

Gminny Program Opieki nad Zabytkami