Pokój:

203

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Marta Gratkowska - P.o. kierownika, tel. 18 20 20 403, pok. 203
 • Stanisław Pawlikowski - planowanie przestrzenne, tel. 18 20 20 441, pok. 201
 • Beata Wojs - sekretariat wydziału, tel. 18 20 20 404, pok. 203
 • Piotr Buczyński - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń/wypisów/wyrysów z MPZP, tel. 18 20 20 442, pok. 201
 • Sylwia Gąsienica-Kleryk-Strynka - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel. 18 20 20 441, pok. 202
 • Michał Kułach - pomoc administracyjna, tel. 18 20 20 442, pok. 200
 • Rzepa Bartlomiej - tel. 18 20 20 441, pok. 200

 • Realizuje w szczególności:

  1. Sprawy związane z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;prawy związane z opracowywaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie rejestru tych spraw;
  2. Wydawanie i wygaszanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ocenianie oraz prowadzenie rejestru tych decyzji;
  3. Wydawanie postanowień o zgodności podziału działek z MPZP; 
  4. Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
  5. Ocenianie przesłanek do wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego.