Pokoje:

113, 209, 215

Pracownicy:

 • Małgorzata Musiał-Fecko - Radca Prawny, tel. 18 20 20 453, pok. 113, e-mail
 • Joanna Posadzka-Gil - Radca Prawny, tel. 18 20 20 440, pok. 209, e-mail
 • Sabina Gacek-Frankowska - Radca Prawny, tel. 18 20 20 432, pok. 112
 • Maciej Tokarz - Radca Prawny, tel. 18 20 20 440, pok. 209

Działa na zasadzie świadczenia pomocy prawnej na rzecz Urzędu i Rady Miasta

 1. Na rzecz Urzędu:
  • Udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa.
  • Sporządzanie opinii i porad prawnych w sprawach budzących istotne wątpliwości prawne.
  • Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym:
   • projektów umów i porozumień zawieranych przez Miasto,
   • zarządzeń Burmistrza,
  • Prowadzenie w imieniu Miasta jako pełnomocnik spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej wyższego stopnia w sprawach, w których Miasto występuje jako strona.
 2. Na rzecz Rady Miasta:
  • Udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych w sprawach budzących wątpliwości prawne radnych, komisji Rady Miasta i Rady Miasta.
  • Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał.
  • Uczestnictwo w sesjach Rady Miasta, a w szczególnych przypadkach w posiedzeniach komisji Rady Miasta.