Pokój:

3

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00

Kontakt: rada@zakopane.eu

Pracownicy:

  • Grzegorz Jóźkiewicz - Przewodniczący Rady Miasta, tel. 18 20 20 469, pok. 3, e-mail
  • Zuzanna Liszkowska - kierownik Biura Rady, tel. 18 20 20 468, pok. 3
  • Magdalena Martyniak - Sekretariat Biura Rady, Inspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3, e-mail
  • Renata Barciewicz, inspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3

Realizuje w szczególności

  1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miasta, Komisji Rady, Radnych, jednostek pomocniczych Rady;
  2. Prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego i udostępnianie go zainteresowanym;
  3. Przesyłanie Uchwał Rady do Wojewody Małopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Nowym Sączu;
  4. Przekazywanie Uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.