Pokoje:

7, 8

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

  • Urszula Grzyb - Kierownik, tel. 18 20 20 448, pok. 8, e-mail
  • Ewa Stasik - przygotowywanie i sprawdzanie procedur z zakresu zamówień publicznych /przetargów/, tel. 18 20 20 430, pok. 7
  • Agnieszka Pancherz - rejestr zleceń i faktur, tel. 18 20 20 430, pok. 7

Realizuje w szczególności:

  1. Nadzorowanie przestrzegania procedur przygotowywania i przeprowadzania zadań wynikających z realizacji ustawy Prawo o zamówieniach publicznych;
  2. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne;
  3. Prowadzenie Centralnego Rejestru zamówień publicznych Urzędu Miasta.