Pokoje:

 216, 217, 221, 223, 224

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Janina Puchała - P.o. naczelnika, tel. 18 20 20 417, pok. 217, e-mail
 • Renata Oloś - uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, tel. 18 20 20 485, pok. 221
 • Adam Lewiński - oświetlenie uliczne, tel. 18 20 20 439, pok. 222, e-mail
 • Marcin Jaźwiec - remonty bieżące dróg, ulic, chodników, tel. 18 20 20 422, pok. 216
 • Magdalena Chilla-Latasz - remonty bieżące dróg, ulic, chodników, tel. 18 20 20 422, pok. 216
 • Piotr Rabiański - utrzymanie letnie i zimowe miasta, tel. 18 20 20 439, pok. 222
 • Piotr Manowiecki - tel. 18 20 20 485, pok. 221, e-mail

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej: 

Tel. 18 20 20 439 w godzinach pracy Urzędu, inspektor Adam Lewiński, p. 222

Tel. 18 20 01 223 całodobowe TESKO Sp. z o.o.

Realizuje w szczególności:

 1. Formułowanie zasad polityki transportowej miasta w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju;
 2. Współpraca z wydziałem Rozwoju Lokalnego i Inwestycji w opracowaniu wieloletniego programu remontów i inwestycji drogowych;
 3. Opracowanie planów remontów sieci dróg publicznych gminnych;
 4. Przygotowywanie remontów;
 5. Prowadzenie remontów bieżących dróg publicznych gminnych oraz gminnych obiektów mostowych;
 6. Prowadzenie ewidencji poszczególnych dróg publicznych gminnych;
 7. Prowadzenie ewidencji obiektów mostowych i przepustów drogowych należących do gminy;
 8. Prowadzenie spraw związanych z administracją drogową określonych w ustawie o drogach publicznych;
 9. Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych;
 10. Utrzymanie zimowe i letnie jezdni;
 11. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia dróg i placów gminnych w tym również sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia świątecznego;
 12. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu;
 13. Wydawanie zezwoleń pozwalających na wjazd w rejony miasta zamknięte dla ruchu kołowego;
 14. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem parkingami miejskimi i strefami płatnego parkowania na drogach publicznych;
 15. Sporządzanie rocznych raportów o stanie dróg publicznych gminnych;
 16. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych określonych w ustawie o transporcie drogowym.