Pokoje

9, 10, 14, 15, 16

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
środa: 9.00 - 12.00

Pracownicy:

e-mail wydziału: wssie@zakopane.eu

  • Zofia Martyniak – Naczelnik, tel. 18 20 20 443, pok. 16,
  • Katarzyna Popiołek-Zagórska – dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15
  • Teresa Smółka – dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15
  • Marta Kielar-Chowaniec – ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10
  • Aleksandra Skupień-Rzadkosz - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10
  • Elżbieta Foszczyńska – wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie licencji TAXI, tel. 18 20 20 463, pok. 9, e-mail
  • Stanisław Budrzeński – ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
  • Karolina Kluś- Wyrostek - ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
  • Joanna Łapka - ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 481, pok. 16
  • Jan Kępski – Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe, sprawy związane z obronnością, tel. 18 20 20 431, pok. 14

Realizuje w szczególności:

1. Sporządzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych

• Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

• Realizowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych z zakresu dowodów osobistych

2. Przyjmowanie i wprowadzanie wniosków dotyczących wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

• Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących nowych wpisów, zmian, zawieszeń, wznowień i wykreśleń

• Wydawanie zaświadczeń odzwierciedlające zapisy archiwalne gminnej ewidencji działalności gospodarczej

3. Przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

• Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

• Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcie, wygaszenia lub zmiany zezwolenia

• Przyjmowanie i sprawdzanie wymaganych dokumentów w zakresie wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

• Wydawanie licencji i niezbędnych oznaczeń

• Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia, wygaszenia i zmiany licencji

• Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przewóz osób taxi.

4. Ewidencja ludności

• Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców miasta Zakopane

• Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowania bądź wymeldowania z pobytu stałego i czasowego

• Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań lub wymeldowania

• Wydawanie zaświadczeń z zakresu pobytu stałego i czasowego

• Prowadzenie i obsługa Rejestru Wyborców miasta Zakopane

• Prowadzenie spraw związanych z działalnością OSP-Olcza w Zakopanem

5. Wykonywanie spraw związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony i sprawy obrony cywilnej

• Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej

• Zarządzanie Kryzysowe

• Powiadamianie i ostrzeganie ludności przed zagrożeniami

6. Realizowanie wniosków elektronicznych i obsługiwanie platformy epuap