Pokoje:

4, 107, 109, 110, 114, 117, 120

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Anna Ostrowska - Naczelnik, tel. 18 20 20 420, pok. 120
 • Elżbieta Całka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 459, pok. 107
 • Krzysztof Wacław - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 484, pok. 107
 • Beata Bubla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 409, pok. 109
 • Małgorzata Patla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 459, pok. 107
 • Marzena Kubic - likwidatura rachunków, tel. 18 20 20 428, pok. 117
 • Anna Michałczak - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4
 • Bogusława Stępowska-Gąsienica - dochody budżetu miasta, tel. 18 20 20 484, pok. 107
 • Halina Szczerba - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4
 • Zofia Tyrybon - dochody budżetu miasta, tel. 18 20 20 488, pok. 110

Realizuje w szczególności:

 1. Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb miasta dochodami własnymi i zasilającymi;
 2. Analiza wykorzystywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami;
 3. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej;
 4. Prowadzenie spraw funduszy celowych;
 5. Nadzór nad działalnością finansową podległych Miastu jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury;
 6. Opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta;
 7. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi;
 8. Prowadzenie syntetycznej ewidencji środków trwałych według grup rodzajowych środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych oraz sprawozdawczości w tym zakresie;
 9. Przygotowanie Uchwały Budżetowej Miasta oraz jej zmian;
 10. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta oraz jej zmian;
 11. Bezpośrednie nadzorowanie realizacji budżetu Miasta oraz wykonania WPF.