Pokoje:

219, 220

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Joanna Staszak - Naczelnik, tel. 18 20 20 425 , pok. 220, email: kultura@zakopane.eu
 • Magdalena Pabis - koordynacja programu Cool_turalny Człowiek, prowadzenie rejestru instytucji kultury, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na działalność kulturalną, organizacja imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, tel. 18 20 20 436, pok. 219, email: kultura2@zakopane.eu
 • Katarzyna Stachoń - Groblowy - współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji, organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, tel. 18 20 20 436 , pok. 219 email: kultura3@zakopane.eu
 • Paulina Kroma - organizacji imprez kulturalnych i obchodów,inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, , tel. 18 20 20 436, pok. 219 email: kultura4@zakopane.eu
 • Marcin Jakubowski - inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału tel. 18 20 20 436, pok. 219, email: jakubowski@zakopane.eu

Realizuje w szczególności:

 1. Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków spraw związanych z konserwacją i zaliczaniem obiektów do kategorii zabytków;
 2. Tworzenie planu ochrony zabytków w Mieście;
 3. Opieka nad miejscami pamięci narodowej;
 4. Prowadzenie działalności związanej z funkcjonowaniem bibliotek;
 5. Prowadzenie rejestrów i ewidencji:
  • gminnych instytucji kultury,
  • miejsc pamięci narodowej
  • artystów profesjonalnych i twórców ludowych;
 6. Współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym;
 7. Organizowanie, upowszechnianie kultury oraz współdziałanie w tym zakresie ze wszystkimi gestorami, w tym:
  • z Komisją Kultury Rady Miasta
  • z instytucjami kultury (państwowymi, spółdzielczymi, społecznymi i prywatnymi) oraz szkołami artystycznymi;
 8. Koordynacja działalności kulturalnej jednostek działających na terenie Miasta i zgłaszających okresową działalność;
 9. Prowadzenie działalności finansowej w zakresie kultury i sztuki, opracowywanie planów i sprawozdań, bieżące rozliczanie zlecanej działalności;
 10. Wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez kulturalnych i masowych;
 11. Opracowywanie i wydawanie rocznych i miesięcznych kalendarzy imprez;
 12. Organizowanie obchodów i uroczystości na terenie Miasta.