Pokoje:

105, 111, 112, 121

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
środa: 9.00 - 12.00

Pracownicy:

 • Anna Łapsa - P.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 466, pok. 111, e-mail
 • Katarzyna Petlińska - główny specjalista, tel. 18 20 20 432, pok. 112
 • Morawska Krystyna - sekretariat burmistrza, tel. 18 20 20 445, pok. 105
 • Maciata Anna - sekretariat burmistrza, tel. 18 20 20 456, pok. 105
 • Bartłomiej Chyc - informatyk, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail
 • Wojciech Maszląg - informatyk, tel. 18 20 20 470 , pok. 121, e-mail
 • Jakub Pietrzak - informatyk, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail
 • Marta Czekalska - centrala telefoniczna, tel. 18 20 20 400
 • Bernadetta Stalmach - podinspektor, tel. 18 20 20 400
 • Piotr Antczak - doręczenia pism wychodzących, tel. 18 20 20 400
 • Jakub Germański - Dziennik Podawczy, pisma wychodzące, tel. 18 20 20 400

Realizuje w szczególności:

 1. Prowadzenie zbioru aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza;
 2. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
 3. Zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem wydziałów, biur i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu;
 4. Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw osobowych;
 5. Organizacja szkoleń pracowniczych;
 6. Nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów;
 7. Zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Urząd;
 8. Wdrażanie informatyki do pracy Urzędu;
 9. Wykonywanie zadań związanych z wyborami: na Prezydenta RP, do Senatu RP, do Sejmu RP, do samorządu terytorialnego, do Parlamentu Europejskiego oraz referendum (w tym lokalnego);
 10. Gospodarowanie budynkiem Urzędu oraz środkami rzeczowymi i zabezpieczenie mienia;
 11. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych do kasacji;
 12. Prowadzenie archiwum zakładowego;
 13. Gospodarowanie taborem samochodowym;
 14. Sprawy socjalne pracowników;
 15. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. poż.;
 16. Prowadzenie kancelarii ogólnej;
 17. Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych.