Pokój:

 218 

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Aneta Zwijacz Kozica - P.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 471, pok. 215
 • Katarzyna Karp - stypendia szkolne, ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa), tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail
 • Magdalena Bryniczka - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, tel. 18 20 20 418, pok. 218
 • Grażyna Pencak, tel. 18 20 20 418, pok. 218
 • Ewa Mikołajczyk - księgowość, tel. 18 20 20 418, pok. 218

Realizuje w szczególności:

 1. Zakładanie, prowadzenie i utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz ich łączenie i likwidacja;
 2. Zapewnienie szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom samorządowym warunków pełnej realizacji programu nauczania i wychowania oraz odpowiedzialność za działalność tych placówek;
 3. Realizowanie prawa dziecka 6-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego;
 4. Sprawy kadrowe dyrektorów szkół i przedszkoli;
 5. Nadawanie imienia szkołom;
 6. Organizowanie dowozu i zapewnienie opieki w trakcie dowozu uczniom szkół podstawowych i gimnazjów;
 7. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą o systemie oświaty;
 8. Prowadzenie spraw związanych z budżetem oświaty:
  • planowanie budżetu oświaty i jego realizacja
  • nadzór nad prowadzona przez szkoły księgowością;
 9. Ustalanie wysokości i udzielanie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i przedszkolom;
 10. Prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych.

OBOWIĄZEK SZKOLNY i OBOWIĄZEK NAUKI

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Mapa żłobków i klubów dziecięcych